ICAHD Finland vastustaa kokoontumislain muuttamista

ICAHD Finland vastustaa hallituksen esitystä kokoontumislain muuttamiseksi.

Mielestämme perustuslain 13 §:n 1 momentissa määritelty oikeus järjestää ja osallistua mielenosoituksiin vapaasti ja ilman valtion hyväksyntää on demokratiamme ylläpitämistä varten elintärkeä. Hallituksen esitys heikentää tätä oikeutta. Tästä syystä vastustamme hallituksen esitystä muuttaa kokoontumislain 7 §:n 1 momenttia ja vaihtaa nykyinen kuuden tunnin ilmoitusaika kolmeen päivään.

Nykyinen kuuden tunnin ilmoitusaika on säädetty yli 110 vuotta sitten. Oikeus nopeasti muuttuviin tilanteisiin vastaamiseen on siis vanhempi kuin Suomen valtio. On totta, että teknologinen kehitys mahdollistaa mielenosoitusten järjestämisen aiempaa nopeammin, mutta toisaalta myös poliisi pystyy toimimaan nopeammin. Kansalaisten kannalta ennakkoilmoitusajan pidentämisen pääasiallinen vaikutus olisi heikentää mahdollisuuksia reagoida julkisesti ja yhteisöllisesti poliittisiin tapahtumiin.

 

Siirry sivun alkuun