Vapenembargo mot Israel bör införas (12 augusti 2011)

Oberoende av offentligt motstånd kommer Finlands försvarsministerium återigen att ingå vapenavtal med ett israeliskt företag.

ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) Finlandsappell, som kräver ett omedelbart avskaffande av vapenhandeln mellan Finland och Israel, har undertecknats av mer än 250 inflytelserika finländare inom politik, konst och vetenskap. Bland undertecknarna finns den internationellt uppskattade professorn i folkrätt Martti Koskenniemi, professor emeritus Heikki Ylikangas, Svenska folkpartiets viceordförande Nils Torvalds och författaren Kjell Westö.

I juli uppmanade den palestinska nationella kommittén för bojkott, avträdande och sanktioner (BNC) att införa ett heltäckande vapenembargo mot Israel liknande det som infördes mot Sydafrika under apartheid. Initiativet understöds av Nobels fredspristagare ärkebiskopen Desmond Tutu samt Mairead Maguire, Betty Williams och Adolfo Perez Esquivel.

I juni meddelade Finlands försvarsministerium att man valt två finalister, Aeronautics Defence Systems och Bluebird Aero Systems, i ett anbudsförfarande med obemannade flygfarkoster av ett värde på mer än 17 miljoner euro. Båda företagen utvecklar sina vapen i tätt samarbete med den israeliska militären och har starka kopplingar till den olagliga ockupationen av de palestinska områdena.

Bluebird och Aeronautics förser bland annat Israels flygstridskrafter med obemannade flygfarkoster, som Israel använde i sin attack mot Gazaremsan under årsskiftet 2008–2009. Under den tre veckor långa operationen, som Amnesty International beskrev som “22 dagar av död och ödeläggning”, dödade Israel åtminstone 87 civila med missiler avfyrade från obemannade flygfarkoster.

Aeronautics och Bluebird ser inte det täta samarbetet med Israels militär som problematiskt, trots att FN, EU och världens mest uppskattade människorättsorganisationer Amnesty International och Human Rights Watch i årtionden har rapporterat om Israels människorättsförbrytelser.

I FN har Finlands utrikesministerium fungerat som initiativtagare till ett vapenhandelsavtal som skulle förbjuda all vapenhandel med länder som enligt FN gör sig skyldiga till människorättsförbrytelser.

Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja kan Israel inte längre behandlas som en vanlig vapenhandelspart: “Inte så länge som landet fortsätter med expansion av bosättningarna och sin olagliga ockupation på palestinska områden, utan att visa trovärdiga tecken på äkta strävan efter ett hållbart fredsavtal.”

Finlands politiska ledning har uttryckt sitt stöd för att grunda en självständig palestinsk stat i Mellanöstern. Trots detta ingår Finland gång på gång vapenavtal med israeliska företag som öppet deltar i och drar nytta av Israels olagliga ockupationspolitik, som omöjliggör ett grundande av en palestinsk stat. Denna handel undervärderar Finlands uttalade utrikespolitiska riktlinjer.

Johannes Hautaviita, ICAHD Finland

 

Vastaa

Siirry sivun alkuun