Vaatimus pienten järjestöjen puolesta Kepassa

Uuden kattojärjestön taattava tasavertaiset mahdollisuudet

Kattojärjestön rakennustyötä on tärkeää jatkaa siten, että kentän moninaisuus huomioidaan kattojärjestön keskeisenä piirteenä myös jatkossa, 26 jäsenjärjestöä vaatii.

Julkaistu 19.6.2018:

https://www.kepa.fi/uutiset-media/blogi/uuden-kattojarjeston-taattava-tasavertaiset-mahdollisuudet

Kannanotto ylimääräiselle vuosikokoukselle 19.6.2018

Kepan ja Kehyksen rakentama uusi kattojärjestö on merkittävä avaus kehityspolitiikan kentällä. Erityisesti aikana, jolloin järjestöjen rahoitus vähenee ja toimintaympäristön muutos pakottaa globaalin oikeudenmukaisuuden liikkeen pohtimaan paikkaansa ja identiteettiään, kattojärjestön rooli on merkittävä. Kattojärjestö paitsi suuntaa ja kokoaa järjestöjen työtä, myös tarjoaa järjestöille välttämättömiä tukipalveluita.

Kattojärjestöä on rakennettu positiivisessa hengessä. Työtä on tärkeää jatkaa siten, että kentän moninaisuus huomioidaan kattojärjestön keskeisenä piirteenä myös jatkossa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaikuttamiskanavat ja -mahdollisuudet ovat tasavertaisia.

Uuden kattojärjestön edustamista 300 järjestöstä suurin osa on pieniä järjestöjä. Kehys-Kepa ry:n jäsenjärjestöistä yli 40 prosentissa ei ole ainoatakaan palkattua työntekijää, vaan kaikki toiminta hoidetaan pienin resurssein ja vapaaehtoisvoimin. Lisäksi joka neljännessä jäsenjärjestössä on vain 0,5-5 työntekijää. Yli 40 prosenttia jäsenjärjestöistä on myös alle sadan jäsenen järjestöjä.

 

Uuden kattojärjestön jäsenten äänimäärän porrastuksen korottaminen siten, että nykyisen yhden tai kahden äänen sijasta pienillä jäsenjärjestöillä olisi yksi ja isommilla järjestöillä kaksi tai kolme ääntä sai voimakasta kritiikkiä Kepan syyskokouksessa marraskuussa 2017, sillä sen nähtiin asettavan järjestöt eriarvoiseen asemaan keskenään.

Huhtikuussa 2018 pidetyssä uuden kattojärjestön sääntöjä koskevassa jäsenjärjestöjen työpajassa porrastuksen korottaminen torjuttiin toistamiseen. Silti nyt kesäkuun ylimääräisessä vuosikokouksessa esitetään jälleen samaa sääntömuutosta.

Jäsenjärjestölähtöisyys on uuden kattojärjestön strategian ytimessä. Tämän kanssa olisi linjassa se, että jäsenkonsultaatioilla olisi aidosti toimintaa ohjaava vaikutus. Näitä ohjaamisen paikkoja ovat nimenomaan vuosikokoukset ja kaikille jäsenille avoimet työpajat.

Haluamme olla rakentamassa aidosti yhteistä ja demokraattista uutta kattojärjestöä, joka edustaa alan koko järjestökenttää. Se edellyttää pienten järjestöjen aseman ja äänivallan turvaamista. Kysymys on laajemmin järjestökentän identiteetistä: näkeekö kattojärjestö itsensä yhteiskunnallisen liikkeen äänen kanavoijana vai ainoastaan suurten järjestöjen yhdistäjänä?

Allekirjoittaneet järjestöt

 • Attac ry
 • CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity
 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • Emmaus Aurinkotehdas ry
 • Finnwid – Naiset kehitystyössä ry
 • ICAHD Finland ry
 • Ihmisoikeusliitto ry
 • Kansainvälinen solidaarisuustyö ry
 • Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
 • Kehitysmaayhdistys Indigo ry
 • Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry
 • Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry
 • Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
 • Maan ystävät ry
 • Maattomien ystävät ry
 • Monika-Naiset liitto ry
 • Psykologien sosiaalinen vastuu ry
 • Suomen Rauhanpuolustajat ry
 • Suomen Somalia-verkosto ry
 • Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
 • Suomi-Somalia Seura ry
 • Taksvärkki ry
 • Transparency International Suomi ry
 • Vasemmistonuoret ry
 • Vietnam-seura ry
Siirry sivun alkuun