Tuomiojan vastaus ICAHD Finlandin, PSV:n ja AKYS:in kirjeeseen (17/03/2014)

Alla Erkki Tuomiojan vastaus (17/03/2014) ICAHD Finlandin, PSV:n ja AKYS:in kirjeeseen, joka on luettavissa täällä.

————-

Viite: Kirje Ulkoasiainministeriölle koskien varoitusta yrityksille kaupankäyntiin  Israelin laittomien siirtokuntien kanssa liittyvistä ongelmista.

Hyvä Syksy Räsänen,

Kiitos kirjeestänne otsikolla “Kirje Ulkoasiainministeriölle koskien varoitusta yrityksille kaupankäyntiin  Israelin laittomien siirtokuntien kanssa liittyvistä ongelmista”, jonka toimititte kolmen kansalaisjärjestön puolesta. Kiitokset myös Arabikansojen Ystävyysseuralle, Israeli Committee Against House Demolitions  (ICAHD) Finlandille ja Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistykselle aktiivisuudesta ajankohtaisessa ja tärkeässä asiassa.

Ulkoasiainministeriön Internet-sivulla on ollut lyhyesti tarjolla tietoa yritystoimintaan Israelin siirtokunnissa kohdistuvista oikeudellisista ja taloudellisista riskeistä jo pidempään ( http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=30768&contentlan=1&culture=fi-FI ). Tämä siksi, että Suomi katsoo EU:n yhteisen kannan mukaisesti, että siirtokunnat eivät kuuluu Israelin valtioalueeseen vaan ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja muodostavat esteen rauhalle. Samoin katsomme, että osapuolten neuvottelema kahden valtion ratkaisu tarjoaa ulospääsyn kriisistä. Tämä peruslinja on todettu useissa EU:n neuvoston päätelmissä viime vuosien aikana.

EU:n yhteisillä päätöksillä ja toiminnalla on voitu todeta olevan suurin vaikutus myös Lähi-idän rauhanprosessin osalta. Näin voidaan todeta myös EU:n komission heinäkuussa 2013 julkaiseman Israelin EU-rahoitteisiin ohjelmiin osallistumista koskevan ohjeistuksen osalta. Ohjeistus koskee EU:n myöntämiä avustuksia, palkintoja ja EU:n rahoitusinstrumentteja. Ohjeistuksessa mm. todetaan, että kaikkien EU-rahoitteisten ohjelmien toiminnan tulee tapahtua vuonna 1967 määriteltyjen rajojen sisällä.

EU-tasolla on käyty keskustelua kansalaisten ja liike-elämän tiedottamisesta koskien taloudellista toimintaa siirtokunnissa. Asian käsittely on kesken. Suomi kuuluu joukkoon, jonka mukaan annettavasta tiedotuksesta ja ohjeistuksesta olisi hyvä sopia EU-tasolla. Jotkut jäsenmaat, kuten kirjeenne esimerkki Iso-Britannia, on vastaavaa ohjeistusta kansallisesti antanut. Ulkoasiainministeriö seuraa tilanteen kehittymistä ja on valmis toimimaan asiassa EU:n yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli tämä ei kohtuullisessa ajassa etene, olemme valmiita ryhtymään myös kansallisiin toimiin.

Kiitämme kirjeessänne esittämistänne näkemyksistä ja arvostamme osallistumista kansallisen tason keskusteluun asiassa.

Ystävällisin terveisin,

Erkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri

Vastaa

Siirry sivun alkuun