Tietosuojaseloste

ICAHD Finland tietosuojakäytäntö, täyteenpantu 19.7.2018.

1. Yleistä

ICAHD Finland ry (Tässä tekstissä “me” tai “järjestö”) kerää rekisteriä jäsenistään (Tästä lähtien “rekisteri”) EU:n tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Tällä sivulla kerromme minkälaisia tietoja keräämme ja miten käytämme niitä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: ICAHD Finland ry

Y-tunnus: 2544439-6

Yhteydenotot: icahd (at) icahd.fi

3. Keräämämme henkilötiedot

Rekisterissämme on nykyisten ja entisten jäsentemme tietoja, sekä jäseneksemme hakijoiden tietoja. Keräämme myös jäsenmaksujen ohessa tietoja siitä ketkä jäsenistämme ovat maksaneet ne. Emme kerää mitään tietoja, joita rekisterissä olevat henkilöt eivät ole järjestölle itse suoraan antaneet.

Rekisterissämme saattaa olla seuraavia henkilötietoja:

 • Jäsenyystyyppi;
 • Nimi;
 • Osoite;
 • Puhelinnumero;
 • Syntymäaika;
 • Sähköpostiosoite;
 • Jäsenmaksutietoja;

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun jäsenyys kestää, tai ilman erillistä lupaa korkeintaan 3 vuotta sen loppumisen jälkeen tai 3 vuotta sen jälkeen kun olemme saaneet tiedot rekisteriin laitettavaksi, kumpi vain on pidempi aika. Jos meillä on jokin pätevä syy säilyttää henkilötietoja pidempään, pyydämme tähän luvan henkilöltä, jonka tiedoista on kyse ennen ylimääräisen säilytyksen alkua.

4. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Käsittelemme jäsentemme henkilötietoja, mikä perustuu sopimussuhteeseen järjestön ja kyseisen henkilön välillä. Käsittelemme myös sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole jäseniämme, jolloin se on oikeutettu etumme ja perustuu mahdolliseen tulevaan sopimussuhteeseen.

5. Henkilötietojesi luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Koska emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, emme myöskään siirrä niitä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

6. Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • ja vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Pääasiassa näiden oikeuksien toteutuminen rekisterissämme perustuu oikeuteen muokata omia henkilötietojaan, mikä tapahtuu liittymislomakkeen sivun kautta antamasi sähköpostiosoitteen perusteella. Joitakin hallinnollisia tietoja, jotka olemme keränneet ei näytetä kyseisellä sivustolla. Oikeuksien toteutuminen hallinnollisten tietojen osalta tapahtuu  yhteydenoton kautta.

7. Henkilötietorekisterin suojaus

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Tietojen säilytys digitaalisessa muodossa perustuu aina rajattuun pääsyyn rekisteriin ja salaukseen. Rekisteriin on pääsy vain henkilöillä, jolla on siihen pätevä syy. Jos säilytämme kopiota henkilötiedoistasi rekisterin ulkopuolella, tuhotaan tämä kopio heti käytön jälkeen.

8. Yhteydenotot

Kaikki yllämainittuihin oikeuksiin ja muihin henkilötietoihin liittyviin kysymyksiin yhteydenotot kehotetaan tekemään sähköpostitse osoitteeseen icahd (at) icahd.fi.

Siirry sivun alkuun