Siirtokuntayhtiöt SodaStream ja Ahava – Rikosvastuu ja Euroopan unionin velvoitteet

Linkki raporttiin.

Käsillä oleva raportti Siirtokuntayhtiöt SodaStream ja Ahava – rikosvastuu ja Euroopan unionin velvoitteet tarkastelee israelilaisten siirtokuntayhtiöiden SodaStreamin ja Ahavan liiketoimien suhdetta kansainväliseen oikeuteen.

Raportti taustoittaa siirtokuntien laittomuuden syitä, SodaStreamin ja Ahavan osallisuutta kansainvälisen oikeuden vastaisiin toimiin, näiden toimien rikosoikeudellisia seurauksia ja EU:n velvoitteita ryhtyä välittömiin toimiin Israelin siirtokuntien purkamiseksi.

Raportin julkaisemisella ICAHD Finland aloittaa SodaStreamiin ja Ahavaan kohdistetun BDS-kampanjan (Boycott, Divestment, Sanctions), jonka tarkoituksena on tiedottaa yhtiöiden lainvastaisista liiketoimista ja painostaa yhtiöitä kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta.

Lisäksi ICAHD Finland muistuttaa EU:ta ja EU:n jäsenvaltioita niiden kansainvälisoikeudellisista velvoitteista asettaa siirtokuntatuotteille täyskielto.

Raportti on suunnattu ensisijaisesti Suomen ulkoministeriölle, suomalaisille kuluttajille, tiedotusvälineille sekä SodaStreamin ja Ahavan jälleenmyyjille ja maahantuojille.

Tekijät

Vastaa

Siirry sivun alkuun