Raportti: HKL:n metrojunia toimittava CAF-yritys tukee Israelin laitonta siirtokuntapolitiikkaa

7.9.2021, julkaisuvapaa heti

Kansalaisjärjestö ICAHD Finland on 7.9.2021 julkaissut raportin ”Raitiotie tiivistää miehitystä” espanjalaisen liikenneyrityksen CAF osallisuudesta Israelin laittomiin siirtokuntiin. Raportti on saatavilla täällä (PDF).

CAF rakentaa siirtokuntia Israeliin yhdistävää Jerusalem Light Rail –raitiotietä. Israelin siirtokuntapolitiikka on YK:n Kansainvälisen tuomioistuimen, YK:n turvallisuusneuvoston, EU:n sekä Suomen hallituksen mukaan kansainvälisen oikeuden vastaista. Ulkoministeriö on viimeksi 4.6.2020 kirjallisesti todennut, että siirtokuntatoiminta on laitonta.

CAF ja Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL julkistivat tammikuussa 2020 sopimuksen, jolla HKL ostaa viisi metrojunaa ja jolla parannetaan CAF:ilta aiemmin hankittujen kahdenkymmenen M300-metrojunan ohjaamoergonomiaa. Kaupan kokonaishinta on 39,9 miljoonaa euroa.

Raportissa argumentoidaan, että CAFin toiminta voidaan katsoa EU:n direktiivissä 2004/18/EY tarkoitetuksi ‘vakavaksi virheeksi’. Tämä voi toimia perusteena palveluntarjoajan sulkemiselle pois tarjouskilpailuista.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Espanjan osasto vetosi 5.6.2021 CAF:in osakkeenomistajiin, jotta he lopettaisivat CAF:in osallisuuden siirtokuntiin ja Jerusalem Light Railin rakentamiseen.

ICAHD Finlandin uusi raportti on jatkoa järjestön vuoden 2013 raportille ”Suora tie miehitykseen”, joka käsitteli ranskalaisen Veolia-yrityksen osallisuutta Israelin siirtokuntiin muun muassa Jerusalem Light Rail -projektin kautta.

Vuoden 2013 raportin pohjalta tehtiin Helsingin kaupunginvaltuustossa aloite Veolian kanssa tehtävien sopimusten lopettamisesta. Aloite sai kannatusta yli puoluerajojen: sen puolesta äänesti valtuutettuja SDP:stä, SKP:stä, Vasemmistoliitosta, Vihreiltä ja Perussuomalaisista. Aloitetta käsiteltiin vuoteen 2015 asti, jolloin Veolia lopetti toiminnan Miehitetyillä palestiinalaisalueilla, menetettyään sen takia sopimuksia ympäri maailmaa.

ICAHD Finland on lähestynyt HKL:n jäsenkuntien valtuustoja ja HKL:n hallitusta uudesta CAF-raportista ja vetoaa niihin, jotta HKL ei tekisi uusia sopimuksia CAF:in kanssa ja mahdollisuuksien mukaan lopettaisi voimassa olevia sopimuksia.

ICAHD Finlandin puheenjohtaja Syksy Räsänen kommentoi:

”Veolian tapaus osoitti, että yritykset eivät enää nykyään voi lakaista toimintansa eettisiä ja oikeudellisia ongelmia maton alle. HKL:n pitäisi kantaa vastuunsa ja olla solmimatta sopimuksia yrityksen kanssa, jonka bisnes tukee kansainvälisen oikeuden rikkomuksia.”

Helsingin kaupunginvaltuutettu ja HSL:n hallituksen tuleva jäsen Elina Kauppila (vas) vaatii toimia:

”Helsingin ei pidä hankinnoissaan tukea Israelin laitonta siirtokuntatoimintaa ja ihmisoikeusloukkauksia. Toiminta on kansainvälisen oikeuden mukaan laitonta ja palestiinalaisten elämä on jatkuvaa epäinhimillistä kamppailua. Vaadin, ettei HKL enää tee hankintoja siirtomaakytkyisen toimijan kanssa.”

Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Suldaan Said Ahmed (vas) teki 20.5.2021 valtuustoaloitteen, jossa hän esitti, että Helsinki sitoutuu olemaan solmimatta sopimuksia Israelinmiehityksestä hyötyvien yritysten kanssa. Aloitteessa esitetään myös, että Helsinki selvittää tekeekö se tällä hetkellä yhteistyötä miehityksestä hyötyvien osapuolten kanssa ja tarvittaessa irtisanoo ne.


Lisätietoja

Syksy Räsänen
ICAHD Finlandin puheenjohtaja
syksy.rasanen@iki.fi

Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) on vuonna 1997 perustettu israelilainen järjestö. Se toimii yhteistyössä palestiinalaisten kanssa Israelin miehityksen ja apartheidin lopettamiseksi tavalla, joka noudattaisi kansainvälistä oikeutta ja takaisi kaikkien Israelin/Palestiinan alueella asuvien oikeudet. ICAHD Finland on vuonna 2009 perustettu ICAHDin Suomen haara. ICAHDilla on Israelin ja Suomen lisäksi haarat Iso-Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

http://www.icahd.fi/

Siirry sivun alkuun