Tiedote: Maavoimat hankkii minilennokkeja (Maavoimat, 26 April 2012)

Maavoimat tiedottaa: Maavoimat hankkii minilennokkejaVapaa julkaistavaksi

Puolustusministeriö on päättänyt 26.4.2012, että maavoimat hankkii Orbiter minilennokkeja israelilaiselta Aeronautics Ltd:ltä. Hankinta sisältää myös järjestelmän koulutuksen, dokumentaation sekä varaosia. Minilennokkihankinnan kokonaiskauppasumma on noin 23,6 miljoonaa euroa. Hankinta rahoitetaan tähän tarkoitukseen suunnitelluilla ja budjetoiduilla puolustusvoimien materiaalihankintoihin tarkoitetuilla varoilla.

Minilennokkien hankinta liittyy jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamiseen ja hanke on käynnistynyt vuonna 2009. Puolustusvoimat kilpailutti hankinnan kansainvälisesti. Hankinnalla parannetaan alueiden valvontakykyä ja tilannekuvaa.

Puolustusvoimien kunnossapidon strategiselle kumppanille Millog Oy:lle luodaan järjestelmän huolto- ja ylläpitokyky.

Minilennokkia käytetään maavoimien joukkotuotannon mukaisessa koulutuksessa ja niitä voidaan käyttää myös muiden viranomaisten tukemiseen. Lennokkia tulee käyttämään koulutettu varusmiesryhmä.

Järjestelmä sisältää lennokkeja sekä maajärjestelmän, maassa olevia päätelaitteita ja kuvavastaanottimia. Minilennokin siipien kärkiväli on 3 m ja sen maksimi lentoonlähtöpaino on alle 10 kg. Lennokin lentoonlähtö tapahtuu katapultilla ja laskeutuminen laskuvarjolla.

Operointi ja käyttö

Minilennokkeja käytetään maavoimien joukkotuotannon mukaisessa koulutuksessa. Lennokkeja voidaan käyttää mm. alueiden valvontaan ja tilannetietoisuuden parantamiseen joukkojen alueella. Järjestelmä on kevyt ja liikkuu joukon mukana tarvittaessa kantamalla. Tyypillinen käyttöetäisyys on muutamasta kilometristä 10 – 15 km:iin ja toiminta-aika on noin 3 tuntia.

Hankinnalla parannetaan joukkojen kykyä valvoa lähialuettaan. Minilennokkien käyttö integroidaan maavoimien uuteen taistelutapaan. Lennokin tuottama informaatio tukee oleellisesti joukkojen tilannekuvaa.

Koulutusta antaa ensimmäisessä vaiheessa Tykistöprikaati sekä valmiusprikaatit. Myöhemmässä vaiheessa lennokkeja voidaan käyttää myös muissa maavoimien joukko-osastoissa. Järjestelmien koulutus alkaa vuoden 2014 aikana ja sen käyttöä koulutetaan sekä varusmiehille että henkilökunnalle. Alkuvaiheessa koulutus tapahtuu puolustusvoimien harjoitusalueilla.

Valintaprosessi

Hankinta eteni avoimien tieto- sekä tarjouspyyntövaiheiden jälkeen siten, että vuonna 2011 testattiin neljä järjestelmää. Päätöksen valintakriteereinä olivat hintaan perustuvat vertailupisteet, teknisten järjestelmävaatimusten täyttyminen ja kenttätestauksesta saadut pisteet sekä elinjaksokustannuslaskelmat. Valittu järjestelmä oli edullisin ja täytti parhaiten suorituskykyvaatimukset.

Lisätietoja: Puolustusministeriö hallitusneuvos Jouko Tuloisela, p. 09 160 88126
Tekniset lisätiedot: Maavoimien Esikunta, everstiluutnantti Pasi Saarikoski p. 0299 800.

Vastaa

Siirry sivun alkuun