Kirjeenvaihto ulkoministeri Elina Valtosen kanssa: Hätätilanteesta Palestiinassa

Julkaisua päivitetty 26. lokakuuta: Valtosen vastaus ja ICAHD Finlandin vastaus löytyvät alta.

ICAHD Finland lähetti yhdessä Arabikansojen ystävyysseuran ja Suomen rauhanpuolustajien kanssa kirjeen ulkoministeri Elina Valtoselle ensimmäisen tiistaina 17. lokakuuta. Lue kirjeenvaihto alta (käänteisessä järjestyksessä):

ICAHD Finlandin toinen kirje (25.10.2023):

Arvon ulkoasiainministeri Elina Valtonen,

Kiitos vastauksesta kirjeeseemme.

Kiitämme siitä, että Suomi vaatii humanitaarisen avun pääsyä kaikille ja veden, sähkön ja polttoaineen jakelun palauttamista. Nämä ovat tärkeitä askelia tilanteen lieventämiseksi.

Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että vastauksessa ei todettu, että Suomi vaatisi tulitaukoa tai YK:n suojelua siviileille Gazassa. Suomi ei myöskään maininnut näitä vaatimuksia eilisessään puheenvuorossa YK:n turvallisuusneuvoston tapaamisessa.

Vastauksessa ei myöskään todettu, että Suomi lopettaisi asekaupat Israelin kanssa tai kieltäisi Israelin siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden tuonnin Suomeen. Tällainen tuonti rikkoo kansainvälistä oikeutta, kuten esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on todennut.

Lauri Voionmaa totesi eilen turvallisuusneuvostossa, että humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen. Israelin pommitukset tappavat useita satoja ihmisiä päivittäin, suurin osa heistä siviilejä. YK:n Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikosraportoija Francesca Albanese on todennut, että kansainvälisen yhteisön on lopetettava nämä kansainvälisen oikeuden rikkomukset heti.

Kysymme siis, miksi Suomen hallitus ei vaadi tulitaukoa vaan kannattaa väkivallan jatkamista?

Vlipittömästi,
Syksy Räsänen
ICAHD Finlandin puheenjohtaja


Valtosen vastaus (19.10.2023):

Arvoisa Syksy Räsänen,

Kiitän tärkeitä näkökohtia esille nostavasta Gazan ja Lähi-idän tilannetta koskevasta kirjeestänne, jonka olette lähettänyt Arabikansojen ystävyysseura ry:n, ICAHD Finland ry:n ja Suomen Rauhanpuolustajien puolesta.

Tilanne Gazassa ja Lähi-idässä on kehittynyt erittäin huolestuttavalla ja vaarallisella tavalla terroristijärjestö Hamasin hyökättyä Israeliin 7.10.2023. Suomi on eri yhteyksissä selkein sanoin tuominnut yhä jatkuvat Hamasin terroristiset toimet, jotka kohdistuvat Israelin siviiliväestöön ja olemme painottaneet Israelin oikeutta puolustaa siviiliväestöä kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Suomi vaatii selkeästi kaikilta toimijoilta kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista sekä siviilien ja siviili-infrastruktuurin suojelua.

Gazan humanitaarinen tilanne on erittäin vakava ja saattaa valitettavasti edelleen heikentyä. Suomi vaatii humanitaarisen avun pääsyä kaikille sekä humanitaaristen käytävien avaamista. Veden, sähkön ja polttoaineen jakelu tulee palauttaa, rajanylityspaikkoja on avattava.

Suomen kanta Israelin ja Palestiinan konfliktissa on muuttumaton. Tavoitteena tulee olla neuvotteluiden pohjalta syntyvä kahden valtion malliin perustuva ratkaisu, jolle ei ole esitetty uskottavaa vaihtoehtoa. Kestävän rauhan aikaansaaminen Israelin ja palestiinalaisten välillä edellyttää paluuta neuvottelupöytään.

Suomi jatkaa toimintaansa Lähi-idän huolta aiheuttavassa tilanteessa niin kahdenvälisiä, EU:n kuin YK:n kanaviakin kautta.

Kiitän Arabikansojen ystävyysseura ry:tä, ICAHD Finland ry:tä ja Suomen Rauhanpuolustajia aktiivisesta kansalaisjärjestötoiminnasta.

Kunnioittavin terveisin,
Elina Valtonen Ulkoministeri


Ensimmäinen kirje Valtoselle (17.10.2023):

Arvon ulkoasiainministeri Elina Valtonen,

Kirjoitamme teille Israelin/Palestiinan hätätilanteen johdosta. Eurooppa-neuvosto julkisti sunnuntaina 15.10. Euroopan Unionin kannan tilanteeseen. Neuvosto ei tuomitse Israelin hyökkäyksiä siviilikohteisiin, eikä vaadi Israelia lopettamaan niitä.

Tämä on ihmishenkien yhtäläisen arvostamisen kannalta outoa. Toistaiseksi Israel on tappanut Gazassa yli 2 800 ihmistä, suurin osa heistä siviilejä, mukaan lukien ainakin 700 lasta. Hyökkäyksessä Israeliin, jonka neuvosto tuomitsi, Hamas tappoi 1 400 ihmistä.

Lokakuun 9. päivä Israelin puolustusministeri Yoav Gallant kertoi, että Israel laittaa Gazan täydelliseen saartoon, eikä päästä sinne sähköä, ruokaa, vettä eikä polttoainetta. Hänen mukaansa Israel taistelee “ihmiseläimiä” vastaan. YK:n humanitaarinen koordinaattori Lynn Hastings on varoittanut, että Gazan terveysjärjestelmä on jo nyt romahduksen partaalla, ja että Israelin nykyiset toimet “tuhoavat Gazan”.

Israel on pommittanut muun muassa asuinrakennuksia, ambulansseja ja terveysasemia. Israelin toimet saattavat täyttää kansanmurhan tunnusmerkit.

Meneillään on laajamittainen kansainvälisen oikeuden loukkaus, johon pitää puuttua. Vetoamme Suomen hallitukseen, jotta se ottaa tämän hätätilanteen yhtä vakavasti kuin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, ja toimii kansainvälisen oikeuden puolesta.

Pyydämme, että Suomen hallitus julkisesti sekä diplomaattikanavia myöten tuomitsee Israelin hyökkäykset siviilikohteisiin ja vaatii Israelia lopettamaan ne.

Suomen pitää myös heti lopettaa asekaupat Israelin kanssa ja kieltää siirtokuntatuotteiden tuonti Suomeen.

Lisäksi kysymme, miten Suomi aikoo toimia kiireellisesti sen eteen, että aikaan saadaan
1) Välitön tulitauko.
2) YK:n suojelua miehityksen alla oleville palestiinalaisille Gazassa.
3) Israel sallimaan humanitaarisen avun toimittaminen Gazaan välittömästi.

Jos Suomen hallitus kannattaa väkivallan jatkamista tulitauon sijaan, ei pidä YK:n suojelua tarpeellisena, eikä aio toimia humanitaarisen avun saamisen eteen, arvostaisimme myös tämän linjauksen selkeää tuomista julki.

Kunnioittavasti ja vastausta odottaen,
Syksy Räsänen

Allaolevien järjestöjen puolesta:
Arabikansojen ystävyysseura ry
ICAHD Finland ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry


Siirry sivun alkuun