Kirje ulkoasiainministeri Pekka Haavistolle: Suomen osallisuudesta Palestiinan tilanteeseen

ICAHD Finland, Arabikansojen ystävyysseura ja Suomen Rauhanpuolustajat tiedustelivat ulkoasianministeri Pekka Haavistolta, miten Suomen hallitus aikoo toimia kantaakseen vastuunsa Israelin ja Miehitettyjen palestiinalaisalueiden tilanteessa. Kirje lähetettiin Haavistolle 16.5.2021. Se on luettavissa alla.


Arvon ulkoasiainministeri Pekka Haavisto,

Kiitämme, että hallitus kiinnitti huomiota Israelin ja Miehitettyjen palestiinalaisalueiden kärjistyneeseen tilanteeseen lausunnollaan. Lausunnossa aiheellisesti korostetaan tilanteen kiireellisyyttä ja siirtokuntien laittomuutta sekä peräänkuulutetaan johtajilta vastuullisuutta.

Haluaisimme tiedustella, miten Suomen hallitus aikoo toimia kiireellisesti vastuunsa kantamiseksi.

Suomi ei ole irrallaan tapahtumista, vaan tukee Israelin apartheid-järjestelmää ja miehityspolitiikkaa muun muassa asekaupoilla ja sallimalla siirtokuntatuotteiden tuonnin. 

Israelin merkittävin ihmisoikeusjärjestö B’Tselem julkaisi tammikuussa raportin, missä se toteaa Israelin ylläpitävän juutalaisen ylivallan järjestelmää kaikilla hallitsemillaan alueilla (Israel, Länsiranta ml. Itä-Jerusalem, Gaza, Golanin kukkulat), joka täyttää kansainvälisessä oikeudessa määritellyt apartheidin tunnusmerkit. Huhtikuussa Human Rights Watch julkaisi seikkaperäisemmän raportin samasta aiheesta. Järjestö vetosi hallituksiin, jotta nämä ilmaisisivat julkisesti huolensa Israelin apartheidista ja asettaisivat pakotteita.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on vedonnut valtioihin, jotta nämä kieltäisivät siirtokuntatuotteiden tuonnin, koska se tukee kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ja on siten kansainvälisen oikeuden vastaista. 

Hallitusohjelman mukaan ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”. Kuitenkin Suomi on myöntänyt asevientilupia Israeliin. Myös Suomen asetuonti Israelista tukee ihmisoikeusloukkauksia ja hyötyy niistä, koska israelilaiset aseyritykset kehittävät tuotteitaan Israelin armeijan hyökkäyksissä. Amnesty International on vedonnut asekaupan lopettamiseksi Israelin kanssa.

Kysymme seuraavaa:
1) Aikooko hallitus ilmaista julkisesti huolensa Israelin apartheidista?
2) Aikooko hallitus hallitusohjelman mukaisesti asettaa Israelin asevientikieltoon?
3) Aikooko hallitus lopettaa asehankinnat Israelista?
4) Aikooko hallitus kieltää siirtokuntatuotteiden tuonnin?
5) Jos hallitus ei aio tehdä mitään näistä, miten se aikoo kiireellisesti kantaa vastuunsa?

Kunnioittavasti,
Syksy Räsänen

Allaolevien järjestöjen puolesta:
Arabikansojen ystävyysseura ry
ICAHD Finland ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry

Siirry sivun alkuun