Kirje Pumalle: Huoli Puman tuesta ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta rikkovalle taholle

Vaatteiden ja kenkien valmistaja Puma tukee Israelin laittomia siirtokuntia ja siten ihmisoikeusloukkauksia sponsoroimalla Israelin jalkapalloliitto IFA:ta.

ICAHD Finland on huolissaan asiasta, ja lähetti Suomen Puman Sanna Jakoselle asiasta kirjeen 13.4.2021. Kirje on luettavissa alla.


Arvon Sanna Jakonen,

Lähestymme teitä ilmaistaksemme huolemme Puman ja Israelin jalkapalloliiton IFA:n välisestä yhteistyöstä. Puma sponsoroi IFA:a, jonka liigoissa pelaa jalkapalloseuroja Israelin siirtokunnista miehitetyllä Länsirannalla.

Sekä YK:n turvallisuusneuvosto, YK:n Kansainvälinen tuomioistuin että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjäovat todenneet, että Israelin siirtokunnat Miehitetyillä palestiinalaisalueilla ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Kansainvälinen rikostuomioistuin aloitti maaliskuussa tutkinnan sotarikoksista Miehitetyillä palestiinalaisalueilla, ja siirtokunnat olivat esitutkinnan yksi painopistealue.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on todennut, että mikä tahansa taloudellinen toiminta siirtokunnissa tukee ihmisoikeusloukkauksia. Siirtokunnat ovat osa Israelin rotuerottelujärjestelmää. Palestiinalaiset eivät saa asua eivätkä pelata jalkapalloa Israelin siirtokunnissa.

Israelin sotilaat ovat pidättäneet ja ampuneet useita palestiinalaisia jalkapalloilijoita. Israelin viranomaiset eivät suostu tutkimaan ampumistapauksia, saati asettamaan vastuussa olevia oikeuden eteen.

IFA sponsoroi jalkapallopelejä Israelin laittomissa siirtokunnissa. YK:n virkamiehet, Euroopan parlamentin jäsenetjulkisuuden henkilöt ja ihmisoikeusjärjestöt ovat tuominneet IFA:n osallisuuden Israelin siirtokuntapolitiikassa.

Toimimalla IFA:n tärkeimpänä kansainvälisenä sponsorina Puma luovuttaa brändinsä Israelin siirtokuntapolitiikan käyttöön. Sen avulla pyritään peittelemään ja valkopesemään Israelin ylläpitämän miehityksen ihmisoikeusrikoksia.

Puma esittelee ylpeänä nettisivuillaan sponsoroimiaan urheilijoita, jotka toimivat edelläkävijöinä ihmisoikeusasioissa. Tommie Smith ja John Carlos ”protestoivat syrjintää, apartheidia ja rasismia vastaan” vuoden 1968 olympialaisissa. Vuonna 2018 Puma aloitti #REFORM– ja #THIRDSALUTE-kampanjat heidän kanssaan oikeudenmukaisuuden, maailmanlaajuisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Samana vuonna Puma kuitenkin aloitti IFA:n sponsorina.

Puman edeltäjä Adidas lopetti IFA:n sponsoroinnin laajan kansainvälisen kampanjan jälkeen. Pelkona oli, että yritys päätyisi YK:n ihmisoikeusneuvoston listalle Israelin laittomissa siirtokunnissa toimivista yrityksistä. Listan julkaisemisen taustalla oli ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma 31/36 vuodelta 2016, joka vahvisti YK:n jäsenmaiden pitkäaikaisen kannan. Sen mukaan Israelin siirtokunnat Miehitetyillä palestiinalaisalueilla rikkovat räikeästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja palestiinalaisten ihmisoikeuksia. Päätöslauselmassa vedotaan yrityksiin, jotta nämä kunnioittaisivat ihmisoikeuksia ja lopettaisivat siirtokuntiin liittyvän liiketoiminnan.

Monet Euroopan hallitukset, mukaan lukien Suomen hallitus, ovat varoittaneet siirtokuntasijoituksiin liittyvistä taloudellisista ja oikeudellisista riskeistä.

Puman eettisten periaatteiden mukaan yritys on sitoutunut ihmisoikeuksiin ja pyrkii toimimaan sosiaalisesti vastuullisesti kaikkialla. Vuodesta 2018 asti maailmalla on kampanjoitu sen puolesta, että Puma vetäytyisi yhteistyöstä IFA:n ja Israelin laittomien siirtokuntien kanssa. Yli 200 palestiinalaista urheiluseuraa vaatii Pumaa lopettamaan sponsoroinnin.

Urheiluun ja yhdenvertaisuuteen kannustavana yhtiönä Puman tulisi puolustaa vapaata liikkuvuutta ja suojella sorrettuja. Sponsoroimalla IFA:a se tekee päinvastoin.

Edellä mainitun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman valossa haluamme kysyä, milloin Puma aikoo noudattaa kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksiaan ja toimia omien vastuullisen sijoittamisen käytänteidensä mukaisesti?

Jos Puma ei ole aikeissa lopettaa yhteistyötä, haluaisimme kuulla, miten yhtiö perustelee yhteistyön tahojen kanssa, jotka ovat osallisia vakaviin kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin?

Kunnioittavasti vastausta odottaen,

Syksy Räsänen
ICAHD Finlandin puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun