ICAHD Finlandin tiedote koskien Veoliaa

Press release in English.

————————

TIEDOTE     12.5.2014

Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) Finland toivottaa tervetulleeksi Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen jatkaa selvitystä Veolian sulkemisesta pois tarjouskilpailuista.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen (SKP) oli 29.1.2014 tehnyt aloitteen siitä, että Veolian kanssa ei enää solmittaisi sopimuksia, ja olemassa olevia sopimuksia lopetetaan mahdollisuuksien mukaan. Syynä oli se, että yritys on osallinen Israelin laittomien siirtokuntien toimintaan. Aloitteessa vedottiin EU:n direktiiviin 2004/18/EY, jonka mukaan tarjouskilpailuista voidaan sulkea pois taloudellinen toimija, joka on syyllistynyt vakavaan virheeseen. Aloitteen oli Hakasen lisäksi allekirjoittanut 12 muuta valtuuston jäsentä SDP:stä, Vasemmistoliitosta ja Vihreistä.

Helsingin Seudun Liikenne antoi asiasta lausunnon, ja osittain sen pohjalta kaupunginhallitus esitti aloitteen käsittelyn lopettamista. Keskeinen peruste oli se, että Veolian Suomessa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimivat haarat katsottiin erillisiksi toimijoiksi.

Kaupunginvaltuustossa 7.5. käydyn keskustelun jälkeen valtuusto kuitenkin päätti äänin 44-37 palauttaa aloitteen käsittelyyn. Tämän puolesta äänestivät SKP:n Yrjö Hakasen lisäksi Vasemmistoliiton, SDP:n ja Vihreiden valtuutetut, sekä puoluelinjojen yli Perussuomalaisten Nina Huru ja Mika Raatikainen. Lisäksi Hennariikka Andersson (kok) ja Laura Kolbe (kesk) äänestivät tyhjää, toisin kuin muut puolueidensa valtuutetut.

Aloitteen taustalla oli ICAHD Finlandin joulukuussa 2013 julkaisema raportti “Suora tie miehitykseen”, jossa käsitellään Veolian osallisuutta Israelin laittomiin siirtokuntiin. Veolia osallistuu siirtokunnat Israeliin yhdistävään Jerusalem Light Rail Train –raitiovaunuprojektiin sekä omistaa ja hallinnoi Tovlanin kaatopaikkaa miehitetyillä palestiinalaisalueilla, jonne viedään jätteitä Israelista ja laittomista siirtokunnista.

ICAHD Finlandin mielestä aloitteen käsittelyn jatkaminen oli vastuullinen päätös. Puheenjohtaja Bruno Jäntin mukaan “Tämä on tärkeä ensimmäinen askel. Jatkamalla aloitteen käsittelyä Helsingin kaupunginvaltuusto osoittaa ottavansa eettiset velvollisuutensa vakavasti. Veolian osallisuus kansainvälisen oikeuden loukkauksiin on erittäin vakava asia.”

Veolian Suomen haara, Veolia Transport Finland, on myös ottanut kantaa päätökseen. Veolian virkaa tekevän toimitusjohtajan Päivi Katajisto on sanonut, että Suomen haaralla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa “emoyhtiön” päätöksiin ja toistanut Veolian aiempia lausuntoja, joiden mukaan “Raitiotie hyödyttää kaikkia alueen asukkaita, eikä siinä matkustajia syrjitä. Kaikilta pysäkeiltä saavat kaikki halukkaat matkustajat nousta kyytiin.”

Sekä kaupunginhallituksen esittämä perustelu aloitteen hylkäämiselle että Veolian vastaus ovat harhaanjohtavia. Israelin siirtokuntapolitiikka on Kansainvälisen tuomioistuimen, YK:n, EU:n sekä Suomen hallituksen mukaan kansainvälisen oikeuden vastaista. YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2010 päätöslauselman A/HRC/RES/13/7 kohdassa 5 (g) nimenomaisesti tuominnut raitiovaunuprojektin “selkeänä kansainvälisen oikeuden ja asiaa koskevien YK:n päätöslauselmien rikkomuksena”. YK:n asettama miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoija Richard Falk on syyskuussa 2012 maininnut Veolian esimerkkinä yrityksestä, jota eri maiden kansalaisyhteiskuntien pitäisi omissa maissaan boikotoida, kunnes se lopettaa osallisuutensa ihmisoikeusrikkomuksiin.

Mitä Veolian osallisuuteen Tovlanin kaatopaikkaan tulee, YK:n yleiskokous on vuonna 2009 vaatinut Israelia lopettamaan jätteiden kaatamisen miehitetyille palestiinalaisalueille.

Veolian Suomen haaran väite siitä, että raitiolinja hyödyttää kaikkia alueen asukkaita on ristiriidassa paitsi YK:n ihmisoikeusneuvoston, myös alueen palestiinalaisten asukkaiden näkemyksen kanssa. Kahtakymmentäviittä palestiinalaista järjestöä edustava kattojärjestö Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem on lähettänyt ICAHD Finlandin raportin tueksi kirjeen. Kirjeessä kattojärjestö korostaa sitä, että on merkityksetöntä saavatko myös palestiinalaiset periaatteessa käyttää raitiovaunuja, koska niiden reitit on suunniteltu siten, että ne yhdistävät vain israelinjuutalaisille tarkoitettuja laittomia siirtokuntia Israeliin. Lisäksi raitiolinjan tieltä on takavarikoitu ja tuhottu palestiinalaista omaisuutta. Myös laajin palestiinalainen kansalaiskattojärjestö BDS National Committee (BNC) on pyytänyt boikotoimaan muun muassa Veoliaa. BNC:n yleisen boikottikutsun on allekirjoittanut yli 170 palestiinalaista järjestöä, mukaan lukien kaikki palestiinalaiset poliittiset puolueet ja kaikki ammattiliitot.

Toistamalla Veolian eri maissa esittämiä harhaanjohtavia puolusteluja Veolian toiminnalle Suomen haara asettuu tiukasti yhtiön kansainvälisen linjan taakse, vastoin YK:n ja palestiinalaisen kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä. Tämä ei ole yllättävää, sillä Veolia on yksi kokonaisuus.

Kaupunginhallituksen esityksessä väitettiin, että ‘vakavaan virheeseen’ pitäisi olla syyllistynyt joku Veolian Suomen haaran johtohenkilö, jotta sitä voitaisiin käyttää poissulkemisen perusteena. Tämä ei pidä paikkaansa. Yrjö Hakasen valtuustoaloitteessa ja ICAHD Finlandin raportissa mainitussa EU:n direktiivissä 2004/18/EY käytetään ilmaisua ‘taloudellinen toimija’, tässä tapauksessa siis Veolia.

Veolia Transport Finlandin sivuilla on linkki kansainvälisille Transdevin sivuille (Veolia omistaa 50% Transdevistä). Veolia Transport Finland on Transdevin osa, ja Transdevin sivujen mukaan yhtiö on yksi kokonaisuus, joka toimii eri maissa. Transdev erityisesti mainostaa sitä, että haarojen tiukka integraatio (mm. bussien, varaosien ja polttoaineen hankkiminen keskitetysti) auttaa yhtiötä esittämään parempia tarjouksia. Veolia hallinnoi ja raportoi kaikkia haarojaan yhtenä kokonaisuutena.

ICAHD Finland toivoo, että toisella käsittelykierroksella HSL:n hallitus ja Helsingin kaupunginhallitus ottavat nämä seikat huomioon. Suomen ulkoministeriöltä on myös valmistumassa selvitys yritysten toiminnasta laittomissa siirtokunnissa, mikä varmastikin myös otetaan huomioon.

Veolia on menettänyt sopimuksia useissa eurooppalaisissa kaupungeissa, Tampereelta Dubliniin, toivon mukaan Helsinki, ja muu pääkaupunkiseutu, seuraa tätä vastuullista linjaa.

Lisätietoja:

Syksy Räsänen (ICAHD Finlandin hallituksen jäsen)

syksy.rasanen@iki.fi

045 635 7214

ICAHD Finlandin raportti “Suora tie miehitykseen”

Palestiinalaisen Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem –kattojärjestön kirje HSL:n hallitukselle ja pääkaupunkiseudun kunnanvaltuustoille

Israelilaisen järjestön Coalition of Women for Peace miehityksestä hyötyviä yrityksiä seuraavan projektin Who Profits kirje HSL:n hallitukselle ja pääkaupunkiseudun kunnanvaltuustoille

Jeff Handmakerin (Alankomaiden Erasmus-yliopiston International Institute of

Social Studies) ja Phon van den Biesenin (lakiasiantoimistosta Van den

Biesen Kloostra Advocaten) lausunto Veolian toimista kansainvälisen oikeuden näkökulmasta

ICAHD on vuonna 1997 perustettu israelilainen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on Israelin miehityksen ja apartheidin lopettaminen. ICAHDilla on YK:n Talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:issa erikoiskonsultaatiostatus (special consultative status) ja sen puheenjohtaja Jeff Halper on ollut ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Järjestöllä on haarat Israelin lisäksi Australiassa, Iso-Britanniassa, Norjassa, Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa.

ICAHD Finland vuonna 2009 perustettu on ICAHDin suomalainen haara, joka toimii itsenäisesti.

http://www.icahd.org/

http://icahd.fi/

Vastaa

Siirry sivun alkuun