ICAHD Finlandin kirje ulkoministeri Erkki Tuomiojalle koskien EU:n ulkoasianneuvoston 22.7. kokouksen lausuntoa

 

ICAHD Finland on 25.7. lähettänyt seuraavan kirjeen ulkoministeri Erkki Tuomiojalle.

Päivitys (30/07/14): Ulkoministeri Tuomioja on 26.7. vastannut seuraavasti: “Kiitos viestistänne. Neuvoston päätelmät olivat askel parempaan suuntaan, vaikka mekin olisimme mieluummin nähneet niiden olevan joltain osin selkeämpiä ja voimakkaampia.”

Koskien EU:n ulkoasianneuvoston 22.7. pidetyn kokouksen

lausuntoa Gazan ja Länsirannan tilanteesta

Helsinki, 24.7.2014

Arvon ulkoasianministeri Erkki Tuomioja,

Kirjoitamme Teille koskien EU:n ulkoasiainneuvoston 22.7. annettua lausuntoa ‘Lähi-idän rauhanprosessista’[1].

Kiitämme siitä, että lausunnossa vaadittiin Gazan kulkupisteiden välitöntä, kestävää ja ehdotonta avaamista ihmisille ja tavaroille, sekä vaadittiin Israelia lopettamaan siirtokuntien laajentamisen, siirtokuntalaisten väkivallan, Länsirannan C-alueen olojen huononemisen sekä talojen tuhoamisen. Toivomme, että EU jatkaa huomion kiinnittämistä näihin palestiinalaislueiden miehityksen keskeisiin ongelmiin.

Olemme kuitenkin hyvin pettyneitä siitä, että lausunto ei sisältänyt mitään toimia, joilla EU pyrkisi edistämään näiden vaatimusten toteutumista ja laittaisi Israelin vastuuseen kansainvälisen oikeuden rikkomuksista, sotarikoksista ja mahdollisista rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Kiinnitämme myös huolestuneina huomiota siihen, että vaikka ulkoasianneuvosto tuomitsi rakettien umpimähkäisen ampumisen Gazasta, se ei maininnut Israelin umpimähkäisiä eikä siviileihin kohdistuvia hyökkäyksiä. Esimerkiksi Israelin armeija on hyökännyt al-Wafan sairaalaan[2] ja myöntänyt pommittavansa Gazan asukkaiden koteja. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan “Tarkoituksellinen hyökkäys siviilikoteihin on sotarikos, ja siviilikotien tuhon valtava mittakaava viittaa huolestuttavasti sodan lakien tarkoitukselliseen rikkomiseen. Israelin viranomaiset eivät ole tarjonneet tietoa nimenomaisista tapauksista oikeuttaakseen tällaiset hyökkäykset. Elleivät he tee niin, kaikki sellaiset hyökkäykset ovat sotarikoksia ja kollektiivista rangaistusta.”[3]

Olemme tyrmistyneitä siitä, että lausunnon kohdassa 8 ulkoasianneuvosto vaikuttaa verhotusti painostavan palestiinalaishallintoa olemaan liittymättä Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) jäseneksi. Toivomme, että EU selventää, että tämä ei ole sen tarkoitus. Mikäli EU haluaa edistää kansainvälistä oikeutta, sen tulisi tukea konfliktien ratkaisemista ja rikosvastuun toteutumista puolueettomien kansainvälisten instituutioiden kautta.

Haluaisimme lisäksi kiinnittää huomionne seuraaviin seikkoihin:

1. Vaikka Israel väittää, että se yrittää suojella siviilejä, sen hyökkäys on YK:n mukaan tappanut yhden lapsen joka tunti viimeisten kahden päivän aikana.[4]

2. ‘Operaatio Suojaterän’ alkamisen jälkeen ainakin 718 palestiinalaista on tapettu ja 4563 on haavoittunut. YK:n mukaan 74% palestiinalaisista kuolleista on siviilejä, ja heistä kolmannes on lapsia. Israelin asuinrakennuksiin kohdistuvat hyökkäykset ovat tappaneet useita kokonaisia perheitä.

3. Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi lausuntonsa, jonka mukaan Israelin Länsirannalle rakentama erottelumuuri on laiton, EU ja sen jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet tuomioistuimen mainitsemaa kolmansien osapuolien velvollisuutta pitää huoli siitä, että Israel noudattaa kansainvälistä humanitaarista lakia.

4. EU vaati lausunnossaan palestiinalaisia ryhmiä luopumaan aseistaan miehityksen vielä jatkuessa, mutta ei vaatinut miehittävää osapuolta luopumaan aseista tai lopettamaan väkivaltaa. EU:n tulisi tunnustaa yleisesti hyväksytty oikeus aseelliseen vastarintaan[5], samalla kun se tuomitsee kaikki siviileihin kohdistuvat iskut tai umpimähkäiset iskut.

5. Israelin nimellä ‘Operaatio Valettu lyijy’ varustamassa hyökkäyksessä Gazaan 2008-2009 kuoli yli 1400 ihmistä, suurin osa siviilejä. YK:n asettaman Richard Goldstonen tutkimusryhmän mukaan Israel, sekä palestiinalaiset aseelliset ryhmät, syyllistyi sotarikoksiin ja mahdollisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan, ja vastuulliset viranomaiset tulisi saattaa henkilökohtaiset rikosoikeudelliseen vastuuseen[6]. EU ei ole tehnyt mitään tämän vastuun toteutumiseksi, mikä on luonut ilmapiiriä siitä, että vakavillakaan kansainvälisen oikeuden rikkomuksilla ei ole merkitystä.

Israel ei olisi voinut ryhtyä nykyiseen hyökkäykseen Gazaan ilman vihreää valoa sen tärkeimmiltä liittolaisilta, mukaan lukien EU:ltä. Se, että hyökkäystä edeltänyt pitkäaikainen saarto ja toistuvat hyökkäykset Gazaan eivät johtaneet minkäänlaisiin toimiin EU:n taholta, on ollut vahva viesti Israelille siitä, että se voi rikkoa kansainvälistä oikeutta ilman seurauksia.

Gazan hyökkäys on selvä osoitus siitä, että EU:n politiikka, jossa se pitää yllä läheisiä suhteita Israeliin ja toivoo Israelille annettavien etuuksien saavan tämän lopettamaan ihmisoikeusrikkomukset ja neuvottelemaan vilpittömästi miehityksen lopettamisesta on epäonnistunut.

Kehotamme Teitä toimimaan sen puolesta, että EU käyttäisi kaikkia sillä olevia kansainvälisen oikeuden mukaisia keinoja, mukaan lukien talouspakotteita, lopettamaan tämänhetkisen Gazan hyökkäyksen ja estämään sellaisten toistumisen tulevaisuudessa.

Toistamme vetoomuksemme sen puolesta, että tukisitte EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen välitöntä jäädyttämistä, vedoten artikloihin 2 ja 79, ja EU:n julkilausuttujen kansainvälisen oikeuden noudattamista koskevien linjausten mukaisesti; Israelin ja EU:n jäsenvaltioiden välisen asekaupan lopettamista ja talouspakotteita, erityisesti siirtokuntatuotteille.

Kiitämme vastauksistanne, ja toivomme yhteydenpidon jatkuvan.

Kunnioittaen,

Syksy Räsänen

Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) Finland

Hämeentie 26 C 39

00530 Helsinki

Email: icahd@icahd.fi

www: http://www.icahd.fi/


[1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/144092.pdf

[2] http://mondoweiss.net/2014/07/military-destroyed-hospital.html

[3] http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-prevent-further-war-crimes-after-israeli-ground-assault-2014-07-18

[4] http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_23_07_2014.pdf

[5] http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r043.htm

[6] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32057#.U9FnBB_zwvY, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session9/Pages/FactFindingMission.aspx

Vastaa

Siirry sivun alkuun