ICAHD-ECCP -yhteiskannanotto

Viimeaikaiset kotien tuhoamiset ja ilmoitus uusien israelilaisten siirtokuntien rakentamisesta miehitetyille palestiinalaisalueille

Julkaistu 2. joulukuuta 2013 European Union, News

Järjestöjen Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) ja European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP; Euroopan Palestiina-komiteoiden ja -yhdistysten koordinoiva kattojärjestö) yhteislausunto:

29. lokakuuta Israelin hallitus hävitti nelikerroksisen rakennuksen Beit Haninassa, kohottaen Itä-Jerusalemissa 2013 hävitettyjen palestiinalaisten rakennusten määrän 96:een; näiden tuhoamisten seurauksena yhteensä noin 400 ihmistä on jäänyt kodittomiksi. Samana päivänä kun Israelin hallitus ilmoitti 1500 uuden asunnon rakentamisesta Itä-Jerusalemissa sijaitsevaan Ramat Shlomon siirtokuntaan, se antoi tuhoamissmääräyksen 2000:lle asumukselle Itä-Jerusalemissa Ras al–Kahmisin ja Shuatin pakolaisleirin alueilla. Marraskuun 25. päivänä Israelin hallitus hyväksyi 829 uuden kodin rakentamisen Länsirannalla sijaitsevissa Givat Zeevin, Nofei Pratin, Shilon, Givat Salitin ja Nokdimin siirtokunnissa.

Kotien hävittäminen ja pakkohäätäminen kuuluvat Israelin tuomittavimpiin käytäntöihin miehitetyillä palestiinalaisalueilla, ja niitä jatketaan laajamittaisesti myös Israelin valtion rajojen sisällä.

  • Vuodesta 1967 alkaen Israel on tuhonnut yli 28 000 palestiinalaista rakennusta miehitetyillä palestiinalaisalueilla – (koteja, kauppoja, eläinten suojia ja muita palestiinalaisten elämän ja elannon kannalta elintärkeitä rakennuksia)
  • ”Neuvottelujen” alettua uudelleen elokuussa 2013, Israel on tuhonnut noin 25 palestiinalaista kotia ja tusinoittain muita rakennuksia, jättäen noin 200 ihmistä kodittomiksi
  • YK:n mukaan vuoden 2013 tammikuun ja syyskuun välisenä aikana Israelin suorittamat talojen hävittämiset jättivät 862 palestiinalaista kodittomiksi, kun vuoden 2012 kokonaismäärä oli 886 (joista 468 lapsia)

Israelin käytännöt miehitetyillä palestiinalaisalueilla rikkovat oikeutta asiaankuuluvaan asumisoikeuteen, joka on useiden kansainvälisten ihmisoikeuslakien suojaama, kuuluen muun muassa Yleisiin ihmisoikeuksien julistukseen vuodelta 1948 (Artikla 25 (1)); Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen vuodelta 1966 (Artikla 11); Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen vuodelta 1966 (Artikla 17); Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (ICERD) vuodelta 1969 (Suomen osalta voimaan 1970) (Artikla 5(e)(iii)); Yleissopimukseen lapsen oikeuksista vuodelta 1990 (Artiklat 16, 27), ja YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean yleiskommentteihin 4 (1991) ja 7 (1997). Israelin politiikan ja käytäntöjen miehitetyillä palestiinalaisalueilla voidaan myös katsoa kuuluvan ”epäinhimillisiin toimiin” siten, kuin ne on määritelty Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön artiklassa 7(1), sekä YK:n kansainvälisen rotuerottelurikosten estämistä ja rankaisemista koskevassa sopimuksessa vuodelta 1973.

EU:n tämänhetkinen toiminta viimeaikaisten rakennusten hävittämisten ja siirtokuntien rakentamisen suhteen

EU on toistanut pitkäaikaisen kantansa siirtokuntiin useissa peräkkäisissä Valtuuston päätöksissä Lähi-idän rauhanprosessista (vuosilta 2009, 2010, 2011 ja 2012). EU:n Heads of Mission –raportissa 2011/2012 todetaan seuraavasti: ”EU esittää syvän huolensa ja vastustaa voimakkaasti Israelin suunnitelmia laajentaa siirtokuntia Länsirannalla, mukaan luettuna Itä-Jerusalemissa, ja etenkin suunnitelmista kehittää aluetta E1”. Päätöksissä todettiin myös, että EU tulee tarkkailemaan tilannetta alueella sekä sen laajempia seuraamuksia, ja että se tulisi toimimaan niiden mukaisesti. YK:n turvallisuusneuvoston 24. huhtikuuta 2013 antamassa lausunnossa EU toistaa kantansa, että Israelin siirtokuntatoiminta, joka on laitonta kansainvälisen lain mukaan, muodostaa esteen rauhalle ja horjuttaa kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta.

EU on toistuvasti kritisoinut Israelin meneillään olevaa palestiinalaisten kotien hävittämistä ja siirtokuntien rakentamisen jatkamista, mikä ilmenee Euroopan komission julkaisemassa ENP:n kehitysraportissa. Tästä huolimatta EU ei ole milloinkaan asettanut Israelin kanssa ylläpidettyjen kaksisuuntaisten suhteiden ehdoksi kotien hävittämisten tai siirtokuntien rakentamisen jäädyttämistä. EU:n instituutiot, mukaan luettuna Euroopan parlamentti, ovat epäonnistuneet julkilausutun diplomatiansa tehokkaassa käyttämisessä meneillään olevien palestiinalaisten pakkosiirtojen ja heidän riistämisensä vastustamiseksi.

Näin ollen ICAHD ja ECCP vaativat EU:ta

  • toimimaan julkilausutun asemansa mukaisesti sen varmistamiseksi, että Israelin hallitus noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiaan etenkin lopettamalla kotien hävittämisen ja siirtokuntapolitiikan, hyödyntäen käytössään olevia tehokkaita taloudellisia ja poliittisia välineitä
  • välittömästi jäädyttämään kaikkien uusien sopimusten allekirjoittamisen, mukaan luettuna tällä hetkellä neuvoteltavana olevan Horizon 2000 -sopimuksen, niin kauan kuin palestiinalaisten talojen hävitysmääräyksiä ja uusien siirtokuntien rakennusmääräyksiä ei ole peruutettu
  • vakavasti sekä harkitsemaan että valmistautumaan jäädyttämään Israelin kanssa solmitut assosiaatiosopimukset ja Israelin osallistumisen muihin EU-ohjelmiin, niin kauan kuin Israel jättää noudattamatta kansainvälisen oikeuden päätöksiä

Vain kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeussopimusten (etenkin neljännen Geneven sopimuksen) päättäväinen toimeenpano, yhdistettynä nollatoleranssiin kotien hävittämisen ja laittomien siirtokuntien rakentamisen kaltaisia laittomuuksia kohtaan, tulee lopulta pakottamaan Israelin luopumaan miehityksestä kokonaisuudessaan.

 

Vastaa

Siirry sivun alkuun