Avoin kirje: Kepan pitää lopettaa rasismin normalisoiminen

Kepan ohjelmajohtaja Outi Hannula on vastannut avoimeen rasisminvastaiseen kirjeeseemme, josta tiedotimme hänelle ja muille Kepan toimihenkilöille. Kiitämme Hannulaa vastauksesta ja Kepan linjausten selventämisestä. On kunnioitettavaa, että Kepa ryhtyy avoimeen dialogiin jäsenjärjestöjen, ja muiden kansalaisjärjestöjen, kanssa Kepan linjauksista ja arvoista.

Valitettavasti vastauksessa ilmaistut Kepan linjaukset ovat ristiriidassa sen arvojen kanssa. Vetosimme Kepaan, jotta se tekisi “selvän julkisen linjauksen siitä, että rasistiset järjestöt ja muut järjestöt, joiden toiminta rikkoo Kepan perusarvoja, eivät ole tervetulleita Maailma kylässä -festivaalille eivätkä muihin Kepan tapahtumiin”. Erityisesti viittasimme Juutalaiseen kansallisrahastoon (JNF), jonka Kepa on todennut syyllistyvän ihmisoikeusloukkauksiin.

Vastauksessaan Kepa tekee päinvastaisen linjauksen. Hannula perustelee rasististen ja ihmisoikeuksia loukkaavien järjestöjen ottamista mukaan Kepan tapahtumiin useilla tavoilla. Hannulan mukaan yksi ongelma on se, että

“arvot ovat monitulkintaisia ja tarkoittavat eri ihmisille eri asioita, vedenpitävien faktojen löytäminen vaikeaa, jopa mahdotonta.”

Hannula on kuitenkin aiemmin itse selittänyt, miksi tällainen argumentti ei ole pätevä. Kertoessaan vuonna 2015, miksi JNF ei enää ole tervetullut Maailma kylässä -festivaalille, Hannula kirjoitti:

“Ymmärrän myös, että jokaisella ihmisellä ja järjestöllä on oma etiikkansa, oma käsityksensä oikeasta ja väärästä. Päätöksessään Kepa nojautuu siihen, mitkä sen periaatteet ovat.”

Kepan mukaan sen perusarvoihin kuuluvat muun muassa väkivallattomuus, väkivaltaa ja pelkoa ylläpitävien rakenteiden vastaisuus, universaalit ihmisoikeudet, tasa-arvo etnisestä taustasta riippumatta ja kaikkien ihmisten samanarvoinen oikeus osallistua päätöksentekoon. JNF:n toiminta rikkoo näitä kaikkia.

Jos Kepa ei tee päätöksiä omien arvojensa pohjalta, niin mitä merkitystä sen arvoilla on? Kaikkien periaatteiden kanssa tulee vastaan tapauksia, joissa rajanveto on vaikeaa. Tämä ei kuitenkaan ole syy hylätä periaatteita, vaan tarkentaa sitä, miten niitä sovelletaan.

Selityksellä faktojen epäselvyydestä ei ole JNF:n tapauksen kanssa mitään tekemistä, koska sen toiminta on hyvin dokumentoitua ja laajalti tuomittua. Kepa itse perusteli JNF:n sulkemista pois festivaalilta Amnestyn raportilla palestiinalaisten pakkosiirroista, jossa siteerattiin YK:n ihmisoikeuskomitean ja YK:n rotusorron poistamisen komitean tuomioita JNF:n toiminnasta, Human Rights Watchin raportilla, jonka mukaan JNF tuhoaa palestiinalaisten koteja osana syrjivää politiikkaa ja Rabbis for Human Rightsin vetoomuksella, jossa todetaan JNF:n palestiinalaisten häätämispolitiikan miehitetyillä palestiinalaisalueilla loukkaavan ihmisoikeuksia.

Hannula oikeuttaa rasististen ja ihmisoikeuksia loukkaavien järjestöjen ottamista mukaan sillä, että

“Näytteilleasettajien taustoja ja toimintaa pystyttiin tarkistamaan vain satunnaisesti (näytteilleasettajia on noin 450 vuosittain), joten järjestöjen tasapuolinen kohtelu kaikkien Kepan arvojen ja kaiken järjestöjen toiminnan osalta oli käytännössä mahdotonta”

Kepa ei varmastikaan pysty tarkistamaan kaikkien sen tapahtumiin osallistuvien järjestöjen taustoja ja toimintaa. Mutta miten tämä oikeuttaa sen, että Kepa sivuuttaa järjestöjen epäeettisen toiminnan silloin kun se on siitä tietoinen? Saman argumentin mukaan meidän tulisi jättää huomiotta ihmisten epäeettinen ja rikollinen toiminta, josta meillä on todisteita, koska jotkut muutkin saattavat toimia väärin. Tällainen päättely ei kuulu ihmisoikeuksien puolustamiseen eikä oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Hannula jatkaa:

“ja jäsenjärjestöt pääsivät paikoille automaattisesti ilman tarkastelua, vaikka aivan varmasti myös sieltä löytyy monenlaista toimintaa etiikan näkökulmasta. Tämäkään ei tuntunut arvojen mukaiselta.”

On tyrmistyttävää, että Kepa on päättänyt sivuuttaa jäsenjärjestöjensä rasistisen tai ihmisoikeuksia loukkaavan toiminnan. Jos kattojärjestö Kepa ei vaadi jäseniltään sitoutumista Kepan arvoihin eikä toteuta niitä omassa toiminnassaan, niin mitä merkitystä Kepan arvoilla on?

Jos Kepa tietää, että “aivan varmasti” joidenkin jäsenjärjestöjen toiminta on epäeettistä, niin sen tulisi puuttua asiaan siihen törmätessään. Rasismi ja epäoikeudenmukaisuus eivät korjaannu vaikenemalla, vaan kohtaamalla ne ja vastustamalla niitä aktiivisesti. Sen sijaan Kepa käyttää väittämäänsä jäsenjärjestöjen epäeettistä toimintaa oman epäeettisen toimintansa perusteluna.

Hannulan mukaan Kepan hallituksen

“Ohjeistuksen muutoksilla haettiin ratkaisua, jossa Kepa pystyy järjestämään festivaalia ilman että se joutuu tuomariksi ja järjestöjen eettisyyden arvioijaksi.”

Olemme äimistyneitä siitä, että Kepa pyrkii järjestämään toimintansa niin, että se voi välttää ottamasta kantaa eettisiin kysymyksiin. Kepan keskeisen toiminta-ajatuksen mukaan Kepa toimii “rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta”. Miten pyrkimys sivuuttaa eettisten arvioiden tekeminen omiin tapahtumiin liittyen voi olla yhteensopivaa tämän kanssa?

Lopuksi Hannula kirjoittaa, että

“Olemme ehdottaneet järjestöille dialogia asianosaisten, eli JNF:n kanssa. Aiheesta voitte myös esittää asiaohjelmaa festivaalille: haastakaa JNF lavalle!”

JNF ei ole tässä asianosainen, vaan Kepa. Kysymys ei ole siitä, miten allekirjoittaneet järjestöt suhtautuvat JNF:ään, vaan siitä, miten Kepa suhtautuu rasismiin ja ihmisoikeusloukkauksiin.

Kepan ehdotus on esimerkki rasistien ja rasismin vastustajien asettamisesta kahdeksi tasavertaiseksi tahoksi, joiden pitää käydä dialogia ja löytää kompromissi. Asetelma normalisoi rasismin esittämällä sen hyväksyttävänä osana yhteiskunnallista keskustelua, sen sijaan että se ymmärrettäisiin ongelmaksi, josta pitää päästä eroon. Tällainen asettelu on tullut yleiseksi tiedotusvälineissä ja rasististen poliitikkojen puheissa. Olemme järkyttyneitä siitä, että myös Kepa, jonka tarkoituksena on ajaa yhtäläisiä ihmisoikeuksia, normalisoi rasismia samalla tapaa.

JNF on yksi tapaus, laajemmin kyse on siitä, miten Kepa toimii rasismin noustessa yhteiskunnassamme. Ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole yhteensopivaa ihmisoikeusloukkausten hyväksymisen kanssa. Kepan täytyy valita, hylkääkö se perusarvonsa ja hyväksyy rasismin vai torjuuko se rasismin ja pitää kiinni arvoistaan.

Kiitämme Hannulaa siitä, että hän kirjoitti kertovansa mielellään lisää ja jatkamme keskustelua mielellämme.

Pyydämme asiasta huolestuneita järjestöjä olemaan Kepaan yhteydessä ja allekirjoittamaan tämän kirjeen (lähettämällä viestin osoitteeseen icahd@icahd.fi).

Vilpittömästi,

Arabikansojen ystävyysseura AKYS ry
Globaali Sosiaalityö ry
ICAHD Finland ry
Lääkärien sosiaalinen vastuu ry
Maan ystävät ry
Maailmanvaihto ry
Palestiinalaisten siirtokuntayhdistys ry
Students for Justice in Palestine Helsinki
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Vasemmistonuoret ry

Siirry sivun alkuun