Apartheidin ystävät uhkaavat ICAHD Finlandia oikeustoimilla

(Ks. päivitys tekstin lopussa.)

Israel-ystävyystoimikunta on kertonut tiistaina 7.3. tekevänsä ICAHD Finlandista “tutkimuspyynnön” poliisille. Heidän viestinsä on kokonaisuudessaan alla. On epäselvää millainen tutkintapyyntö heillä on mielessä, koska toimintamme on täysin laillista. Viestissään he viittaavat epämääräisesti terrorismiin ja juutalaisvihaan, ja tarkemmin ICAHD Finlandin kannanottoihin Juutalaisten kansallisrahaston (JNF) suhteen.

Kiinnitimme vuonna 2015 Kepan huomion siihen, että Maailma kylässä -festivaalilla mukana ollut JNF on rasistinen ja osallistuu ihmisoikeusloukkauksiin. JNF:n tavoitteena on häätää palestiinalaisia kodeistaan ja saada heidän maataan vain juutalaisten haltuun. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten oikeuksien komitea on tuominnut JNF:n toiminnan institutionaalisena syrjintänä. Yksityiskohtia JNF:n rasismista, osallisuudesta ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin on täällä.

Kepa tutki asiaa ja totesi, että JNF todella on osallinen ihmisoikeusloukkauksiin, eikä siksi ole enää tervetullut festivaalille. Sittemmin Kepa kuitenkin päätti, että vaikka JNF loukkaa ihmisoikeuksia, se ei ole este festivaalille osallistumiseen. ICAHD Finland ja muut järjestöt käyvät par’aikaa dialogia Kepan kanssa, jotta Kepa ottaisi rasismin ja ihmisoikeusloukkausten vastaisen linjan.

Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) on israelinjuutalaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka vastustaa Israelin miehityspolitiikkaa ja apartheidia. Sen tavoitteena on kaikkien ihmisten yhtäläisten oikeuksien toteutuminen Israelin/Palestiinan alueella kansainvälisen oikeuden mukaisesti. ICAHD Finland on ICAHDin Suomen haara. Olemme myös osa kansainvälistä BDS-liikettä, joka tuomitsee kaiken syrjinnän, mukaan lukien islamofobian, antisemitismin ja muun rasismin. EU:n ulkopolitiikasta vastaava Federica Mogherini on todennut, että BDS-toiminta kuuluu EU:n vahvasti tukeman sananvapauden ja järjestäytymisvapauden piiriin. Lisää ICAHD Finlandin taustoista, toiminnasta ja arvoista voi lukea sivuiltamme ja strategiastamme.

Israelin apartheidin ystävien strategia ympäri maailmaa on mustamaalata Israelin politiikan arvostelijoita juutalaisvihaajiksi. Tämä johtuu siitä, että he samaistavat juutalaisuuden ja Israelin apartheid-politiikan toisiinsa. Niinpä he näkevät Israelin ihmisoikeusloukkausten arvostelemisen juutalaisuusvastaisuutena. ICAHD ja BDS-liike hylkäävät tällaisen antisemitistisen näkemyksen: juutalaiset eivät ole kollektiivisesti vastuussa Israelin politiikasta, eivätkä Israelin hallituksen toimet edusta juutalaisia.

Apartheidin ystävien väitteet ovat rasistisia myös siksi, että niiden taustalla on ajatus siitä, että ei ole perusteltua syytä arvostella Israelin hallitusta. Tämä edellyttää palestiinalaisiin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten sivuuttamisen tai niiden esittämisen oikeutettuna. Heidän katsantokantansa mukaan Israelin hallitusta ei ole aihetta arvostella elämän edellytysten järjestelmällisestä tuhoamisesta Gazassa, Gazan katastrofaalisesta saarrosta, päivittäisistä hyökkäyksistä maanviljelijöiden ja kalastajien kimppuun, satojen kotien tuhoamisesta vuosittain, mielivaltaisista vangitsemista, lasten ja aikuisten kidutuksesta ja muista väärinkäytöksistä.

Me ICAHD Finlandissa olemme eri mieltä: kaikkien ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa. Jatkamme työtämme apartheidia vastaan ja yhtäläisten ihmisoikeuksien puolesta. BDS-liikettä koordinoivan palestiinalaisten BDS National Committeen sanoin: rasismi ja rotusyrjintä ovat vapauden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vastakohta.

Saamamme viesti on kokonaisuudessaan alla.

Päivitys (13/03//17): Israel-ystävyystoimikunnan pj John Remes on lähettänyt meille tänään viestin, jossa hän kertoo, että “Aikaisempi esittämäni ajatus poliisitutkinnasta järjestöstänne, oli henkilökohtainen kannanottoni.” (Kuten alta näkyy, hän kirjoitti monikossa ja allekirjoitti viestin toimikunnan nimissä.)

Hän on myös selventänyt, että hänen viestinsä “ei siis ollut Israel-ystävyystoimikunnan kannanotto, vaikka uskon heidänkin ihmettelevän toimintaanne. En ole antanut lupaa julkistaa tuota kannanottoa, joten olkaa hyvä ja poistakaa se, muutoin se asia kuuluu viranomaisille.”

* * *

Olette lähettäneet kirjeen KEPAlle vastustaen Keren Kajemethin osallistumista Maailma Kylässä tapahtumaan. Kirjeestänne, niin kuin kaikista muistakin artikkeleistanne näkyy selvästi antisemitistinen asenteenne kaikessa juutalaisia ja Israelin valtiota kohtaan. Artikkelienne ja toimintanne perusteella juuri teidän järjestönne on rasistinen järjestö ja tällä perusteella nimenomaan teidän paikkanne ei olisi ko tapahtumassa.
Keren Kajemeth on Suomen vanhimpia järjestöjä, joka on toiminut ympäristö asioissa 100 vuotta niin juutalaisten kuin arabien hyväksi.
Mitkä ovat teidän yhteytenne terroristijärjestöihin Lähi-idän alueella? Avoimesti Israelia ja juutalaista kansaa vihaava ja vihaa kylvävä taho ei sovi mihinkään rauhaa rakentavien järjestöjen joukkoon.
Tulemme tekemään tutkimuspyynnön poliisille toiminnastanne ja vastineen KEPAlle, joka viime vuonna käsitteli Keren Kajemethin asian.

John Remes
Israel-ystävyystoimikunnan pj.
(toimikunnassa on 15 eri järjestöä, jotka todella paheksuvat toimintaanne)

Siirry sivun alkuun