Ny Tid: Finlands motsägelsefulla vapenhandelspolitik (12.2.2011)

http://www.nytid.fi/2011/02/finlands-motsagelsefulla-vapenhandelspolitik/